Malerarbejde

Malerarbejde er kendskab til hånd-værk, malings-typer, overflader, materialer, inden-dørsklima, farve-lære, miljøforhold, design og arkitek-tur.
Derfor er det altid godt med en professionel samarbejdspartner.


det private hjem

Ombygning, tilbygning, eller renovering?

Professionelt malerarbejde sætter prikken over i´et, og forlænger glæden ved fornyelse. 

Vi hjælper gerne med materiale-og farvevalg, og rådgiver om lys-og stilvirkninger, som kan kræve erfaring at bedømme på forhånd.

Vi sørger for at du får den fulde værdi af fornyelsen.


boligforeningen

For boligforeninger er godt malerarbejder ikke kun vedlige-holdelse og forlænget levetid.

Det er også nutidige boliger, et godt boligmiljø, og glade beboere. Malerarbejdet er dét, der bringer boligen det sidste stykke, når det drejer sig om godt og nutidigt bomiljø

Uanset målet, kan vedligeholdelses-kontoen selvfølgelig benyttes til malerarbejdet.

PS: Vi har erfaringen - også med at rydde op efter os, således at beboerne får færrest mulige gener.

virksomheden 

Godt malerarbejde giver ikke kun forlænget levetid for bygning og lokaler.  Det giver god stemning og godt arbejdsmiljø. Det bringer lokalerne ind i nutiden. Det er med til at danne billedet af en professionel virksomhed.

Det er sund fornuft at tale med den professionelle maler.
Du kan gøre det når behovet presser, eller du kan indgå en løbende vedligeholdelsesaftale med os.