Facaderenovering 

Facaderenovering stiller de størst mulige udfor-dringer til din malermester.

Facaden er byg-ningen, hjemmets og virksomhedens ansigt udadtil, og det mindste svigt vil straks komme i fokus.

Godt facade-arbejde kræver kendskab til og erfaring med ikke blot male-teknikker og -materialer, men også en lang række overflade-typer, vejrligsforhold, lokale regelsæt og meget andet. - Det er ved facaderenovering, at du har brug for den virkelige fagmand, der tænker langsigtet.

Også miljø og sikkerhed

Facadearbejde foregår ofte i højden, og kan desuden påvirke naboer, forgængere og den øvrige trafik. Vælg derfor en leverandør, der påtager sig ansvaret for sit arbejde.


Renovering af sten og beton

Renovering af sten og beton kræver ofte specialkendskab, da der skal tages hensyn til en række faktorer for at opnå optimal levetid - det betaler sig at gøre arbejdet rigtigt.

Forebyggelse og vedligeholdelse er også vigtige opgaver, der sikrer økonomien i et projekt. Der kan f.eks. være tale om løbende alge-afrensning, imprægnering og anden overfladebehandling af byggeri.

Gør det rigtigt fra starten - det betaler sigMennesker, miljø og malerarbejde

Vi går på alle måder ind for at arbejdet gøres rigtigt.  Derfor var vi blandt stifterne af Miljø 2000 i samarbejde med Miljøstyrelsen.

Når arbejdet er gjort rigtigt fra starten, er facerenovering udskudt så langt som muligt - se her et facade-arbejde der vil noget - NobelParken / Århus Universitet - 27 m.